การเรียนเขียนโปรแกรม Python ใน 10 วัน

แนวทาง การเรียนเขียนโปรแกรม Python ใน 10 วัน
Python language in 10 days

วันที่1 (1 ชม.)
Programming concepts
(ปูพื้นฐานความรู้ในการเขียนโปรแกรม)

วันที่ 2 (1 ชม.)
การเขียนโปรแกรม Python เบื้องต้น
การย่อหน้าโค้ด,กฎการตั้งชื่อ, คำสงวน,การเขียนคอมเมนต์

วันที่ 3 (2 ชม)
ตัวแปร (Variables)
รู้จักกับตัวแปร, การกำหนดค่าตัวแปร,
การตั้งชื่อตัวแปร,การรับข้อมูลอินพุตทางคีย์บอร์ด
การแสดงค่าของตัวแปรออกทางจอภาพ

วันที่ 4 (2 ชม)
ชนิดข้อมูลตัวเลข นิพจน์ และตัวดำเนิการ
(Data Type ) ข้อมูลประเภทต่างๆ,
การบวก ลบ คูณ หาร และการเปรียบเทียบ

วันที่ 5 (2 ชม)
ชนิดข้อมูล (Data Types)
– ชนิดข้อมูลสสตริง (String)
– ชนิดข้อมูล list, Tuple, Set, Dictionary
– ชนิดข้อมูลรายการ (List), ชนิดข้อมูลทูเพิล (Tuple)
– ชนิดข้อมูลเซ็ต (Set), ชนิดข้อมูลดิกชันนารี (Dictionary)

วันที่ 6 (2 ชม)
คำสั่งเงื่อนไข (Conditional Statements)
if (ถ้า)… , if…else (มิฉะนั้น)
if…elif (ถ้า…มิฉะนั้น ถ้า….)
nested if (คำสั่ง if แบบซับซ้อน)

วันที่ 7 (2 ชม)
คำสั่งทำซ้ำ (Loops)
คำสั่ง while , คำสั่ง for
คำสั่ง break, continue
ลูปซ้อนลูป (nested loop)

วันที่ 8 (2 ชม)
ฟังก์ชั่น (Functions)
การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน

วันที่ 9 (2 ชม)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP Concepts)

วันที่ 10 (2 ชม)
การจัดการข้อผิดพลาด (Debugging)
รู้จักกับ Syntax errors ,Semantic errors,Logic errors การจัดการกับข้อผิดพลาด

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: